(Oppfylt) Innvandrersangen

#1

Ønsket er oppfylt, men mangler link til tabulaturet.

http://www.youtube.com/watch?v=aPAUWd0TAzQ&feature=related

Grep?
#2
Hobbymusiker
espendo
Denne ligger ute nå

Går i C, G og F
Life is a Chord...