Prudence og ASA (Krogtoft)

#1
Ønsker "14 pages" (Prudence)
og "Rekkene" (ASA - Asbkjørn Krogtoft)
Med grep og tekst på begge