Bil bølla Ulla

av Almar 27/02-2008
Bil Bølla Ulla 
- Vazelina Bilopphøggers

	D.../.../.../...

	D.../...	G...	D...
Bil Bølla Ulla lekte rally i Ringebu
	D.../...	E7...	A...
Bil Bølla Ulla møtte lensmænn og prøvde snu
	D.../...	G.../...
Bil Bølla Ulla gikk i bjørka så det grein
	D.	G.	A...	D...	G...
Bil Bølla Ulla braut et bein

	D.../...	G...	D...
Bil Bølla Ulla fekk en bil med vrake front
	D.../...	E7...	A...
Bil Bølla Ulla bar seg ille og hadde vondt
	D.../...	G.../...
Bil Bølla Ulla låg med gips på sjukehus
	D.	G.	A...	D.../...
Bil Bølla Ulla brukte buss

	G.../...	D.../...
Å leke rally langs med vægen kæn lett ende opp med skrot
	A.../...	D.../...
Ingen skjønner at du leker hvis du kræsjer front mot front
	G.../...	D.../...
Har du hjelm og treiningsløype kæn du gasse ælt du vil
	A.../...	D...	A...
For på bane kæn du kjøre fort med stil

	G.../...	D.../...	A.../...	
D.../...	G.../...	D.../...	A.../...	
D...	b...

- solo -

	Eb.../...	Ab...	Eb...
Bil Bølla Ulla har nå kjøpt seg rallybil
	Eb.../...	F7...	b...
Bil Bølla Ulla har med lensmænn i sivil
	Eb.../...	Ab.../...
Bil Bølla Ulla kjører løp mens hæn læs kart
	Eb.	Ab.	b...	Eb.../...
Bil Bølla Ulla kjører hardt

	Ab.../...	Eb.../...
Å leke rally langs med vægen kæn lett ende opp med skrot
	b.../...	Eb.../...
Ingen skjønner at du leker hvis du kræsjer front mot front
	Ab.../...	Eb.../...
Har du hjelm og treiningsløype kæn du gasse ælt du vil
	b.../...	Eb.../...
For på bane kæn du kjøre fort med stil
	b.../...	Eb.../...
For på bane kæn du kjøre fort med stil
	b.../...	Eb.../.../.../...
For på bane kæn du kjøre fort med stil************************************
* NÅLGA - Norsk ÅnLain Gitar Arkiv *
*   http://home.no.net/naalga      *
************************************

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger