Bonfest oppi daln

av Anonym 16/04-2008
[Forsp.	] [A] [D] [A] [E] [A]

1.	E du lei t[A]å diskotek, dyre drink[D]a og dovna øl.
	Og dunk-du[A]nk-musikk, dørvakta og sånt ainna r[E]øl.
	Da må du kom dæ [A]bort, ut tå[H] by'n, oppover [D]dal'n i kveill.[A]
	Å sætt på[A] kaffen, nyskjo[H]rta på, for no bli d[D]et leven og smell.[E]

Ref.	For det e bo[A]nfæst oppi dal'n, vo[D]rspielet e borti nabogard'n.
	Og borti huset d[E]er e det trøkk, og vi spælle rætt'[A]le musikk.[E]
	For det e bonfæst[D] oppi dal'n, nachs[A]pielet e borti  nabogard'n.
	Og om nån tima så[A] må hainn Ola å[E]t fjøsa hainn.[A]

2.	E du lei tå å stå og veinte i mange tima i drosjekø.
	Akkeder og ta imot kjæft tå eitt bøllefrø.
	Da må du kom dæ bort, ut tå by'n, oppover dal'n i kveill.
	Å sætt på kaffen, nyskjorta på, for no bli det leven og smell.

Ref.	For det e bonfæst oppi dal'n,.........etc.

Solo	[Besifring som Refreng]

3.	[Samme som 1. vers]

Ref.	For det e bonfæst oppi dal'n,.........etc.  X 2
+++	Ja, om nån tima[A] så må hainn Ol[E]a åt fjøsa hai[D]nn.
	Ja, om nån tima så [A]må hainn Ola å[E]t fjøsa hainn[A].

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
  • morro (Gjest)
Lagre i egne samlinger
Vurderinger