Førarkort

av Anonym 16/04-2008
Førarkortet / Vømmlingen 1975
- Vømmøl Spellmannslag


Æ villa [C]ler mæ å kjør bil, ja det va itj tvil
Æ hadd [G7]bildilla
Æ låg [G7]klistra te eit ratt, las teori te langt på natt
Og æ drømt at æ fór og [C]trilla
Og så [C]kom den store dagen, og æ ha så vondt i magen
Men æ [C]toppa ti mæ'n tretten-fjorten [F]pilla
Og du verden det gikk fort, ja [C]plutselig va det gjort
Og [G7]æ sto der med eit førar[C]kort


Refreng:
Tiddel [F]tiddel titt’n tvil, og [C]tiddel titt’n stil
Og [G7]tiddel titt’n bildilla og [C]bil
Og tiddel [F]tiddel titt’n gjort, tiddel [C]tiddel titt’n fort
Og [G7]tiddel titt’n tiddel titt’n førar[C]kort[C][C]


Og da'n ættpå det, så bars det avsted
På vei'n med eit lass med ved
Æ kjaul som eit svin og osa bensin
Og bil’n slingra opp og ned
Æ kræsja med ei bjørk og vart henganes te tørk
I ei klessnor like ved
Jakka hu va bort, og buksa full tå lort
Og i underbuksa låg det eit førarkort

Gjenta refreng

Den gongen gikk det bra, men så va’ det ein dag
Æ trur det va i slutten på april
Æ drakk ei flaske vin, og formen va’ så fin
Og æ kjaul med eit sekkert smil
Plutselig kjem ein sving, æ skjønt ingenting
Æ kræsja med ein politibil
Du verden det gikk fort, ja plutselig va det gjort
Men æ tøkt det va rart for æ ha da førarkort!

Gjenta refreng

Polisen han va ful, for æ ha kræsja tå'n hjul
Og han spurt mæ ka æ holdt på med
Æ prøvd å vårrå diplomat og ga'n femti krona akkurat
Men han va ikke interessert i det
Han va rett og slett forbanna, og han tok mæ så i handa
Og han drog mæ inn i'n Chevrolet
Han sa: Det går for fort og dermed va’ det gjort
Æ vart utan førarkort

Gjenta refreng

Det bars i arresten, æ prøvd å apeller te presten
Og etti åttogtyve dåggå vart æ fri
Nu kjøre æ omkring, og læss som ingenting
Med pokerfjes og smile blid
Du veit det e mangt å sjå på vei'n, det nå’n som kjøre ålein
Og det e nå’n som kjøre sand og stein
Det e nå’n som kjøre lort, og det e nå’n som kjøre fort
Og det e nå’n som kjøre utan førarkort!

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
 • johnmo (Gjest)
  Kjøpe Originale Og Falske Førerkort,pass,ID-kort, WhatsApp>>>+23773767260 ((fernando22clinton@gmail.com) visa, fødselsattest., SkoleDiplomer, vigselsattestog mange andredokumenter.
  Skype……………….. alldocuments
  WhatsApp.............+23773767260
  Søkomekte register pass, visum, førerkort, id-kort, vielsesattester, vitnemål etc. for selger. Pass, statsborgerskap, ID-kort, førerkort, vitnemål, grader, sertifikatertilgjengelig. Turistog business visumtjenestertilgjengelige for innbyggereialle 50 staterogallenasjonaliteter over heleverden.Vierunikeprodusenterav Authentic High Quality pass, virkeligekte Data Base registrerteoguregistrerte pass ogandreborgerskapdokumenter. Vikangaranteredeg en nyidentitetfra en rennyektefødselsattest, ID-kort, førerkort, pass, trygdekort med SSN, kreditt-filer, ogkredittkort, skolediplomer, skole grader helei et heltnyttnavnutstedtogregistrertiregjeringendatabasesystem. Vibrukerhøykvalitetutstyrogmaterialertil å produsereekteogfalskedokumenter.Allehemmeligefunksjoneravekte pass blirnøyeduplisert for våreregistrerteoguregistrertedokumenter. Vierunikeprodusentavkvalitetsfalskeogektedokumenter. Vi tilbyr bare opprinneligehøykvalitetregistrerteoguregistrerte pass, førerlisenser, ID-kort, frimerker, Visa, SkoleDiplomerogandreprodukter for en rekke land som: USA, Australia, Belgia, Brasil, Canada, italiensk, Finland, Frankrike, Tyskland, Israel, Mexico, Nederland, Sør-Afrika, Spania, Storbritannia, etc.

  KONTAKT vårestøtte

  Kontaktosspå>>>>>>>>>>>>>>>>>> ((fernando22clinton@gmail.com

  Skype……………….. alldocuments
  WhatsApp.............+23773767260  Bestillenoen UNIVERSAL DOKUMENTER DITT behov

  • PASS
  • ID-kort
  • Sosialesikkerhetskort
  • førerkort
  • Canada Cards
  • USA Cards
  • Studentkort
  • Internasjonal Cards
  • Private Cards
  • AdopsjonSertifikater
  • DåpSertifikater
  • fødselsertifikater
  • dødsattester
  • SkilsmisseSertifikater
  • vielsesattester
  • TilpassetSertifikater
  • High School Diplomer
  • G.E.D. Diplomer
  • Home School Diplomer

  • College Degrees
  • Universitetet Degrees
  • Trade Ferdighetsertifikater
  • Bekreft SSN Antall
  • USA grøntkort
  • Falske dollar / euro
  • Spy Produkter
  • Tale Changers
  • Lytte Devices
  • usynligblekk
  • DMV Record Inquiry
  • Bakgrunnssjekk
  • Undersøke Anyone


  KONTAKT vårestøtte

  Kontaktosspå>>>>>>>>>>>>>>>>>> ((fernando22clinton@gmail.com
  Skype……………….. alldocuments
  WhatsApp.............+23773767260
  Registrertoguregistrert pass avalle land. Visum, biometriske pass, grader, førerkort, ID-kort. Treningsertifikater M GCSE, A-levels, high school diplomSertifikater, GMAT, MCAT, og SISTE prøvingssertifikatene, Novelty fødsel, ekteskapogdødsattester Novelty pass ognyidentitet Poser, replikeresEkte Grader / Diplomerfra de flesteetterandreinstitusjonerfrarundtomiverden (vi har over 3000 malerpåfil) alledesignet for å se 100% identisk med den opprinnelige. Custom utskrift (hvis vi ikkealleredeharmalenpåfilen - bare send oss en kopi, og vi kangjørenoenendringer / tilpasningersom per dine retninger) .Andre, statsborgerskap, identitet, identifisering, dokumenter, diplomatisk, nasjonalitet, hvordan, hvor du skal,får, skaffe, kjøpe, kjøpe, lage, bygge et pass, id britiske, Honduras, Storbritannia, USA, oss Canada, Canadian, utenlandske, visum, sveitsisk, kort, IDer, dokument

  KJØP REAL DOKUMENTER...((fernando22clinton@gmail.com))

  vårekontakterinkluderer ex private etterforskere, konsulater, høyrangeringregjeringenpersonelltalletogerfarneerfarneeksperter, vi harsolideforbindelser med økte personal s påalleområderav fast register dokumenterog pass endringidisselandenesomerknyttettil pass byråihvertavdisselandeneog med hjelpav sine forbindelser, allevåreklientersomhelststatsborgerskapdokumenteller pass fraalle land er 100% tryggsamtgarantertmottamegethøykvalitetekteekteregistrertedokumentersomkanaldribliidentifisertsomfalske !! Ikkeengang en kompetansetilpassetoffisiellellermaskinenkanaldridikteredokumentetsomfalskesidendokumenteterikkeforskjelligfra Fast offentliggodkjent! Allevårevirkeligeekte data base Registrertestatsborgerskapdokumenterhar dinepersonlige data registrertidatabasen system og 100% maskinlesbare. Føldegfritil å komme med merinformasjonomvåretjenester.Håper å finne en måte å samarbeide med deg. Hvisnoenavdisseprodukteneinteressererdeg, kan du gjernekontakteoss. Vivilgidegvårbesteprispå å motta din detaljertforespørsel.
 • Morbid123 (Gjest)
  Feil i textn. Skjerpings
 • Mela Rampen :D (Gjest)
  skikkelig bra B-) Hvis dokk like band, besøk Caice.blogg.no
 • Mela Rampen :D (Gjest)
  Henne e jo en sang som e enkel å ler , vi spelle dennj på allj øvingan men vi snakkes
 • Gjest
  kul sang
 • Halvar (Gjest)
  Nortab e jo dritbra! Finn itj henn sangen me akkorda nånn annan plass på nette trur æ itj... Henn sia ska æ anbefal t følk! (PS: Trønder sju) ;D
 • Se alle kommentarer
Lagre i egne samlinger
Vurderinger