dar kjem dampen

av Anonym 11/05-2008
Dm A7 Dm
Ve Bryjja i Bergen dar ligg da eidn båt
Gm C7 F A7
so blånkpust å fin at han lyse,
Dm Gm F Bb7
me sjikkelæ maste å pipa me låt,
Dm A7 Dm
å månge slags vara han hyse.

Refr.:
Dm Gm F
Dar kjem dampen, gamle dampen,
Bb7 Dm E7 A7
tak på deg triskona å spring.
Dm Gm Dm
Dar kjem dampen, gamle dampen,
A7 Dm
dinge-dinge-dinge-dinge-ling.

I rubme ligg mjølsekkjena i høge lag
å kassa me abelsine.
På dekkje e da fullt utå adle slag:
mjelkespadn å røyre å tine.

Ref.:

So rinje kapteidn å skutå legg ifrå,
no vinka dei adle dei kjende.
Å alltid kjem "Oster" i ruta utpå,
å alltid han kjem seg attende.

Refr.:

Han fer idnijønå me damp å me køl,
nett snøgt ikkje frabm han fere.
Men leiæ den veit han å fidn kvært eit høl
dit gøtt ifrå bydn han vil bære.

Refr.:

Å no hev han sigla i femtifem år,
bidna by å lann samen han konne.
Å når so eidngång ikkje lenger han går,
då græt både bymann å bonne.

Refr.:
Dar jekk dampen, gamle dampen,
far or triskona, far stillt!
Dar jekk dampen, gamle dampen!
Å, detta var surjelæ illt!

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
  • KNUT-EIRIK (Gjest)
    DEN SANGEN PLEIE EG OG SYNGE I SENGA NÅR JEG SKALL LEGGE MEG
Lagre i egne samlinger
Vurderinger