Elske Dæ
Intro:
Kun piano - Bandet kommer inn i den 6. takten.
[C] [Em] [F] [C] [F] [C] [Dm] [G] [G]

1.Vers:
[C]Skyan danse l[Em]angsomt over b[F]yens stille fl[C]od,
[F]Dæm lande bl[C]idt et sted ved j[Dm]upiters fot[G],
En v[C]andrer står a[Em]lein å h[F]åpe han skal f[C]inn
[F]Den som tar han b[C]ort ett sted i den k[Dm]lare mårravind[G][G]


Ref:
[C]Æ elske [Em]dæ, 	[F]æ elske dæ[C]
Og stj[F]ernan lyse m[C]ildt, så mildt på den [Dm]iskalde v[G]ei
[C]Æ elske [Em]dæ, 	[F]æ elske dæ[C]
Et s[F]ted der ute f[C]innes du på en l[Dm]ysande, e[G]n lysandes[C] vei[C]


2. Vers:
På h[C]avna står ei j[Em]ente og v[F]ente på sin sk[C]att
Ur[F]olig står ho st[C]ille[Dm] i si skjebnen[G]att
Sv[C]arte fugla s[Em]veve på en h[F]immel mørk og st[C]or
Men st[F]ormen svare v[C]ennlig og [Dm]legg sæ mjukt mot j[G]ord[G]

Ref:
[C]Æ elske [Em]dæ, 	[F]æ elske dæ[C]
Og stj[F]ernan lyse m[C]ildt, så mildt på den [Dm]iskalde v[G]ei
[C]Æ elske [Em]dæ, 	[F]æ elske dæ[C]
Et s[F]ted der ute f[C]innes du på en l[Dm]ysande, en l[G]ysandes v[C]ei[C]

3. Vers:
Vi b[C]æres inn i [Em]ødet med st[F]ormende l[C]yd
Og l[F]øftes ut av gr[C]usen som en l[Dm]ydløs deja [G]vu
Bak s[C]olrøde kl[Em]ipper står en v[F]andrer på v[C]akt
Og e[F]lske det l[C]iv som kun et [Dm]ekko kan få s[G]agt[G]


Ref:
[C]Æ elske [Em]dæ, 	[F]æ elske dæ[C]
Og stj[F]ernan lyse m[C]ildt, så mildt på den [Dm]iskalde v[G]ei
[C]Æ elske [Em]dæ, 	[F]æ elske dæ[C]
Et s[F]ted der ute f[C]innes du på en l[Dm]ysande, en l[G]ysandes v[C]ei[C]

Outro:
Sax. solo
Ho[C]ld s[Em]iste [F]| C [C]|[F][C][Dm][G][C][C]

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger