Elgesæter Bru

av Knitter 07/10-2008
Elgesæter Bru
- Hans Rotmo

1.	Mårrån[C] står ennu[Em/H] mørk i glaset[Am].[Am/G]
	Hybel’n [F]min e trist og[D/F#] flaskan mang.[G][E/G#]
	Æ savne b[Am]åde dæ og u[E/G#]nge-ma-a-se[F-Dm-C]t.
	Og æ prøve å f[D]å sagt de[D/F#]t i ein sang.[G][G7]

Ref.	På Elg[C]eseter bru, der [G]fainn æ og du, det vi leit[F]a ætt i mange år.[C]
	Vi skul[C]l flyt på drømmen, høgt over el[G]vestrømmen.
	Og itj drukne so[F]m flaske-skår. - V[C]i har [Em]det[Am]. - Vi s[G]ka klar det[F].[C/E][Dm][C]

2.	Kanskje vart vi sammen alt for mye.
	Kvardagsle problem og slit og mas.
	Løyst vi eit problem, så kom det nye.
	Og sjelden fekk vi tid te kos og stas.

Ref.	På Elgeseter bru……etc.

3.	Du sei at hainn du bur hos e my snillar.
	Og alltid står ved sida di, og stør.
	Du sei han gjør dæ ønger, og litt villar.
	Det sa du å te mæ, men det va før.

Ref.	[Instrumental gitar]

Solo	Piano [Besifring som vers]

4.	No dages det, ein ny dag ligg på bedden.
	Og Elgeseter bru, det va ein drøm.
	Kom, ska vi vandre nedover bredden.
	Og kanskje kan vi lære oss å svøm.

Ref.	På Elgeseter bru……etc.

Ref.	På Elgeseter bru……etc.

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
  • Anne Marie Christoff (Gjest)
    Fin ja!
  • jorulf (Gjest)
    Hennijn ha verri arti åat vi karan ha lært ås
  • Magnus (Gjest)
    Bra jobba
Lagre i egne samlinger
Vurderinger