Mekaelsen
- Hans Rotmo / Arbeidslaget


[Forsp] [C] [D] [G]

1.  Æ må fort[C]el dokk om [D]Evald Mek[G]aelsen. Sv[C]eiser på N[D]ylon Industr[G]i.
   Æ t[C]reffe'n så [D]ofte på b[G]ussen. Og hainn har b[C]estandig ein s[D]etning å s[G]i.

Ref. Hainn Mek[G]aelsen hainn sei: ”H[D]ei, e det deg ?
   J[G]asså, du e [Am]ute og dr[D]ar.	-På'n gita[G]r.”[C][D]
   Hainn Me[G]kaelsen hainn sei: ”[D]Hei, e det deg ?
   J[G]asså, du e [Am]ute og dr[D]ar.	-På'n gita[G]r.””[C][D]


2.  Ofte så spør æ'n Mekaelsen. Koffer bli det så kostbart å bu ?
   Og dyrt på butikken og kiosken. Når vi tjene meir enn i seksti-sju ?


Ref. Hainn Mekaelsen hainn svart: ”Det e da vel itj nå rart.
   Når pris stig høgar enn lønn, må du skjønn.”
   Hainn Mekaelsen hainn svart: ”Det e da vel itj nå rart.
   Når pris stig høgar enn lønn, må du skjønn.”


3.  Æ husse æ spurt'n Mekaelsen. Den gongen æ tvila så støgt.
   På om Norge skull gå inn i EF. Og om ka'n Mekaelsen tøkt.


Ref. Hainn Mekaelsen hainn sa: ”Nån stemme ja.
   Men de flestan e på riktig vei. -Stemme NEI.”
   Hainn Mekaelsen hainn sa: ”Nån stemme ja.
   Men de flestan e på riktig vei. -Stemme NEI.”


4.  Æ har gått i så mang demonstrasjona. Æ va så ivrig politisk ei tid
   Men så vart æ så forbaska forbanna. På DNA-folk og gikk i hi.


Ref. Men hainn Mekaelsen hainn meint: ”Hvis du syns det går seint.”
   Får motbør og går litte lei. -Tenk på meg.”
   Hainn Mekaelsen hainn meint: ”Hvis du syns det går seint.”
   Får motbør og går litte lei. -Tenk på meg.”


[G] [D] [G] [Am] [D]
Ref. La-la-la-la-la-laaa. La-la-la-laaa. La-la-la-la-la-la-laaa.
[G] [C] [D] [G] [C] [D]
   La-la-laaa.       La-la-laaa.

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger