Finast jenta

av Yhtam 22/11-2008
Sang:
Artist: Sie Gubba


Intro*: E - H - C#m - A
[E] [A] [H] [H]


Vers**:

Vi tr[E]eftes på en pr[A]ivatfæst i [C#m]nittennittit[H]o
Og d[E]u var enogtj[A]ue og f[E]in og varm og g[H]od
Var n[E]esten sånn at l[A]ivet mitt var m[C#m]eningsløst og tr[H]ist
Så kom d[A]u, du kunne itj ha v[H]isst


Ref*:

Ja, det [E]e som æ s[H]i' - finast j[C#m]enta ho e m[A]i
Og ho [E]e som en s[A]olstråle i m[H]ørket
Ja, det [E]e som æ s[H]i - finast j[C#m]enta ho e m[A]i
Ho e m[E]i og i kv[A]eld så fekk æ s[H]agt det


2. vers:

Har lett i lang tid etter land
Æ håpa du var der
Da æ og du vart sammen
Næi æ kunn itj ønsk no mer
Æ går å tænke på om vi e ilag te evig tid
Æ har tru - på at du vil bli


REFRENG


Solo*: Versgrep


Refrenggrep:
Finast jenta ho e mi   x7


REFRENG (Fade out)Tabs:

*Intro og refreng:

[E] [H] [C#m] [A]
e|----0-------2-------0-------0----|
H|---0-0-0---4-4-4---5---5---5---5-|
G|--1---1---4---4---6---6---6---6--|
D|-2-------4-------6-------7-------|
A|---------------------------------|
E|---------------------------------|

[E] [A] [H] [H]
e|----0-------0-------2-------2----|
H|---0-0-0---0-0-0---4-4-4---4-4-4-|
G|--1---1---2---2---4---4---4---4--|
D|-2-------4-------4-------4-------|
A|---------------------------------|
E|---------------------------------|


**Vers:

[E] [A] [C#m] [H]
e|----0-------0-------0-------2----|
H|---0-0-0---0-0-0---0-0-0---4-4-4-|
G|--1---1---1---1---1---1---4---4--|  x3
D|-2-------2-------2-------4-------|
A|---------------------------------|
E|---------------------------------|

[A] [H]
e|----0-----------0-----|
H|---0-----------0------|
G|--1-----------1-------|
D|-2-----------2--------|
A|----------------------|
E|----------------------|

Tab av Yhtam

*********************************************
* Denne filen er forfatterens egen tolkning *
* av sangen, skrevet ned kun etter øret.  *
* Den er kun beregnet til privat bruk.   *
*********************************************

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
 • bolle (Gjest)
  asus2 passe bedre ikke A
 • Mats (Gjest)
  Suuupert
 • Svein-Erik (Gjest)
  æ e litt noob, men kanj du fiks fram chordsan te ;

  Har lett i lang tid ætter mang
  Æ håpe du va der
  Da æ å du vart sammen
  Nei æ konnj itj ønsk nå meir
  Æ gikk å tænkt på om vi skollj vær ilag for evi tid
  Æ trudd på at du villja bli

  å

  Ja, d e som æ si- finast jenta ho va mi (finast jenta ho va mi)
  Og ho va som ein solstråle i mørke ( finast jenta ho va mi)
  Ja, d e som æ si – finast jenta ho va mi – ho va mi (finast jenta ho va mi)
  Ho va mi, Og i kveld fekk ætj sakt d
  ?
Lagre i egne samlinger
Vurderinger