Yelling At Me Intro

av TerminalChaos 09/01-2009
Introen pågår på E Strengen (Standard Tuning)

E|-0-0-5-0-7-0-8-0-7-0-5-0-3-0-1->|

Dette skal repeteres 2 ganger.

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger