Dar Kjem Dampen i same dur som CD!

av jonke38 03/05-2009
[Am]Ve [E7]Bry[Am]jja i Bergen dar ligg da eidn båt
[Dm]so [G]bl[C]ån[E]kpust å fin at han lyse,
[Am]me [Dm]sji[C]kk[F]elæ maste å pipa me låt,
[Am]å m[E7]ång[Am]e slags vara han hyse.

Refr.:
[Am]Dar[Dm] kj[C]em dampen, gamle dampen,
[F7]tak[Am] på[H7] de[E7]g triskona å spring.
[Am]Dar[Dm] kj[Am]em dampen, gamle dampen,
[E7] [Am]
dinge-dinge-dinge-dinge-ling.

[Am]I r[E7]ubm[Am]e ligg mjølsekkjena i høge lag
[Dm]å k[G]as[C]sa[E] me abelsine.
[Am]På [Dm]dek[C]kj[F]e e da fullt utå adle slag:
[Am]mje[E7]lke[Am]spadn å røyre å tine.

Refr.:

[Am]So [E7]rin[Am]je kapteidn å skutå legg ifrå,
[Dm]no [G]vi[C]nk[E]a dei adle dei kjende.
[Am]Å a[Dm]llt[C]id[F] kjem "Oster" i ruta utpå,
[Am]å a[E7]llt[Am]id han kjem seg attende.

Refr.:

[Am]Han[E7] fe[Am]r idnijønå me damp å me køl,
[Dm]net[G]t [C]sn[E]øgt ikkje frabm han fere.
[Am]Men[Dm] le[C]iæ[F] den veit han å fidn kvært eit høl
[Am]dit[E7] gø[Am]tt ifrå bydn han vil bære.Refr.:

[Am]Å n[E7]o h[Am]ev han sigla i femtifem år,
[Dm]bid[G]na[C] b[E]y å lann samen han konne.
[Am]Å n[Dm]år [C]so[F] eidngång ikkje lenger han går,
[Am]då [E7]græ[Am]t både bymann å bonne.

Refr.:
[Am]Dar[Dm] je[C]kk dampen, gamle dampen,
[F7]far[Am] or[H7] tr[E7]iskona, far stillt!
[Am]Dar[Dm] je[Am]kk dampen, gamle dampen!
[E7]Å, [Am]detta var surjelæ illt

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
 • Tusen takk! (Gjest)
  Dette var kjempekoselig! Jeg er vant til å høre den gamle innspillingen med Ivar Medaas, og der bruker de Dm Am på siste ord i siste linje av hvert vers, pluss i siste refreng.
 • Torbjørn Johannessen (Gjest)
  Hvor finner versjonen til CCowboys?
 • Jan (Gjest)
  Flott fornying av låten med CCCowboys. Inspirerte til å ta frem gamleversjonen med Ivar'en. Takk - dampen lever videre!
 • Anne (Gjest)
  Leta etter teksta,og her får eg gitargrepa samstundas.Veldig bra-Takk for deeet
 • Daniel Kylling (Gjest)
  Ivar Awesome! Artig tab!
Lagre i egne samlinger
Vurderinger