Em  C G  D       Em   C  G
Du og eg ein heile dag bak låste’ dør
  D       Em    C  G
me vet ka me har lyst te å gjør
  D       Em    C  G  D
og kossen me vil gjøra det.

God tid dempa lys og hud mot hud
du og eg i all vår skrud
me e’ så voksne ar me tør det.


Em  C  G      D
Åh - åh - åh åh åh åh åh
  Em    C    G      D
to drevne i faget i ganske godt hold
Åh - åh - åh åh åh åh åh
dei treng ikkje vin for å miste kontroll,
men det hjelpe på. så de drikke nå.


Så skjer det igjen, dei lure på kor me e hen
dei vil ha mat og gir oss skjenn
for at me har låst oss inne.

Aldri fred å får, me skynn oss nå så det går fort
på et øyeblikk så e det gjort
det e alltid ungane som vinne


Åh - åh - åh åh åh åh åh
ekspertar i å gjør det med dårlig tid
Åh - åh - åh åh åh åh åh
det har knapt begynt før det brått e forbi
dei kan så absolutt
bruka mer enn tre minutt,
men det e’kje ofta
det e faktisk ganske skjelden

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger