Drukne ei gudinne

av Hellbillies 23/09-2009
Intro: G,C,F,Am,G,C,Csus4----
[C]Har tusen sanga for alt[G]
[C]E bær dei med neri [F]lumma
Det e min medisin[C]
[C/H]effektiv og fin[Am]
som virka mot det me[G]ste
Og skulde ein slå f[F]eil
kan det hen[G]de den n[C]este[Csus4]

[C]ligg hundre sanga der for s[G]org
[C]like mange for [F]sinne
Ein sang snur ditt humø[C]r[C/H]
alt bi som [Am]før kurert av eit mi[G]nne
Men tusen æ for f[F]å
E mangla ein[G] som kan drukne ei gudi[C]nne[C/H]
[C]For et[G]te att e[D] mista de heldt [G]ingen s[G/H]anga mål[C]
E finn [G]ingen sang te [D]trøyst og hjelp

e [G]må nok [G/H]synge sjål[C]
Ein e a[G]lt for blå, ein e a[Em]lt for grå
Alle sa[F]nga bi heil fei[C]l
[C/H]Hjelp me no,  [Am]    [F]      finn ein som e g[D]od

Gitar: G,C,F,Am,G,C,Csus4----

[C]E skuva rundt på kvite h[G]jul
[C]E ser på titla i eit a[F]lbum

Men ingen drukna det
[C]kan slett[C/H] kji roe me
[Am]sjøl om e leita og e l[G]irka
Før våro mange go[F]
men ette n[G]o e det ingen som vi[C]rka
[G]Vær snill å gje beskjed[F] hvis du kjenne te
[G]ein sang som drukna ei gud[C]inne[Csus4]


C,G,C,F,Am,G,C.

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger