Kare Hitmaker

av Ukjent 24/02-2007
Kåre Hitmaker (Whittaker/Prima Vera)

[D] [F] [D] [F]

Jeg har en p[D]assbåt og påh[A]enger ned på k[D]aia
Og i d[D]ag skal jeg på r[D7]eise kun med m[G]eg

Til et sted jeg vet der bare jeg kan plystre
pusse br[Em]illene og stusse djev[A]elskjegg

Jeg har t[D]att med fire sp[A]eil her ned i bå[D]-åten
Og d[D]et er nok til [D7]å se hele m[G]eg

F[Em]or j[A]eg er b[D]eauty[Hm]ful, og o[Em]m jeg kun er s[A]eksti
vil i[Em]ngen noen g[A]ang se det på m[D]eg[Hm]
F[Em]or j[A]eg er b[D]eauty[Hm]ful, jeg pl[Em]ystrer inn i s[A]peilet
og sp[Em]eilet svarer: "K[A]åre du er p[D]en!"[C][D][A]

Jeg klipper ne[D]glene og leg[A]ger hele hå[D]-året (hå-året)
Her u[D]te er jeg e[D7]ndelig meg s[G]elv(ll)
Og vinden roper: "Pass deg kjære Kåre! For din sj[Em]ampo
har rent ut blant sand og sk[A]jell."
Å hu[D]ff og gru, hva s[A]kal jeg nå vel g[D]jø-øre (gjø-øre, gjø-øre)
Jeg k[D]an'ke reise h[D7]jem med fettet h[G]år

F[Em]or j[A]eg er [D]beauty[Hm]ful, og [Em]om jeg kun er s[A]eksti
vil i[Em]ngen noen ga[A]ng se det på m[D]eg, å n[Hm]ei
[Em]For j[A]eg er [D]beauty[Hm]ful, jeg p[Em]lystrer inn i s[A]peilet
og s[Em]peilet svarer: "H[A]året ditt er f[D]ett"
"H[C]året ditt er f[D]ett Kåre, h[C]året ditt er fe[D]tt"

Prima Vera.Prima Vera.1977

AMJ-01

*********************************************
* Denne filen er forfatterens egen tolkning *
* av sangen, skrevet ned kun etter øret.    *
* Den er kun beregnet til privat bruk.      *
*********************************************

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger