Rød Løper

av Knitter 19/04-2010
[Forsp] [G] [D] [G] [D] [G] [D] [G]

1.   Kjell M[G]agne han bær ko[E]rset, det v[A]irke tungt og stort.
    Lord Sp[D]onheim sprade påfuglaktig, som han [C]alltid har gj[G]ort.
    Lady V[G]algerd og Lady Hi[E]lde, hviske: "Sp[A]eil på veggen der."
    Kn[D]eise stolt med nakken: "Kæm e d[C]ummest i landet h[G]er?"

Ref.  Rød l[D]øper, rød løper, Sopr[C]anos ska på fe[G]st.
    Rød l[Em]øper, rød løper. Dæm e m[C]ytji ber, ja d[D]æm e bæst.


Mel.sp.| G D | G |


2.   Og min mann på tinget e faan mæ ikke mytji bedre han.
    Med fiffen opp te nakken sitt'n i gjørma arme mann .
    Eventyrstund med den nye adel'n, Sjarlatan, døgenikt, ny vin, fin fæst.
    Haute coture i AP-rødt, skomaker kor e din læst?


Ref.  Rød løper...osv.

      D
Bridge De fremste blant likemenn.
      A
    De fremste blant likemenn.
    De fr[D]emste blant likem[G]enn[D].[G]


Solo  | Bb/C | - | G | - | Bb/C | - | G | - |

    | C7 | - | G7 | - |  C7 | - | G7 | - |


Ref.  Rød løper...osv.


Ref.  Rød løper...osv.


Slutts.| G - D - | G - D - | G - D - | G - D - |
[G] [D] [G] [D] [G] [D] [G] [D] [G] [D] [G] [D] [G]

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger