Svunnen Tid

av Ukjent 24/02-2007
Svunnen tid.
- Prima Vera


[A]Min ungdom har for lengst pa[G7]ssert
[C]Og blomstene for lengst kas[G7]sert
[E7]Det som var så bra er en svunne[A]n tid.
[A]Nå har jeg fått meg j[G7]obb
[C]Seint i seng og tidlig [G7]opp
[E7]Alt som var bra er svunnen [A]tid.
[A7]Si meg,si meg,si meg hva har sk[D7]jedd?
Den gangen skul[G]le alle ha langt hår og [C]skj[E7]egg.
[A]Ja,vi freaka ut med Stones og Cream[D]
[A]De ler i dag av stilen [D7]min
[C]Alt som va[E7]r så bra er sv[A]unn[E7]en tid
[A]En gammel [E7]stil:en sl[A]øva tid[E7]
[A]En svunnen ti[E7]d.


Skreppa mi som elska dank
Har b`ynt å jobbe i en bank
Gifta seg med en som driver idrett
Og hu som var så fin
Hun kalte meg for "freake`n sin"
Var så bra å gjørra ingenting.

Si meg,si meg si meg hva har skjedd?
Den gangen skulle alle ha langt hår og skjegg
For min ungdom har for lengst passert
Det som var så bra er svunnen tiiiiiid
En gammel stil,en sløva tid (fritt på en sløva)
En svunnen tid(åff fy flate,for sterkt esse)


KALLE-ALICE TEAM 1 LADEMOEN*********************************************
* Denne filen er forfatterens egen tolkning *
* av sangen, skrevet ned kun etter øret.    *
* Den er kun beregnet til privat bruk.      *
*********************************************

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger