Heim Te Mor

av Knitter 20/04-2010
Forsp. | - | - | - | - | G | C G | G D | G |


1.   [G]Eg vill liva og ha k[C]ul på fire hj[G]ul.
    Vera spilemann på t[D]ur - falal[G]ala.
    Og b[G]ilen den er trong så den r[C]eisa den blir l[Em]ong.
    Men i kv[G]eld så blir det s[D]ong - falal[G]alal[C]a.
    Ja, i kv[G]eld så blir det s[D]ong - falal[F]a.

Ref.  Men m[A]or, å m[C]or, eg lengtar heim te mo[D]r.
    Eg er st[A]or, eg er st[C]or.
    Men ikkje s[G]å s[G/H]tor, eg l[C]eng[G/D]tar h[Em]eim [E/F#] te m[G]or.


2.   Det er spiling det er fest, mat og vest.
    Utan politi og prest - falalala.
    Og jentune i kor syng en song på mine ord.
    Ja, musikjen den er stor - falalalala.
    Ja, musikjen den er stor - falala.


Ref.  Men mor, å mor,eg lengtar heim te mor.
    Eg er stor, eg er stor.
    Men ikkje så stor, eg lengtar heim te mor.


Solo  | G | C G | G D | G | G | C G | G |


3.   Utpå kvelden på ein tram får me ein dram.
    Treng’kje sol for å bli varm - falalala.
    Og ei sommarnatt e mild for ei jente og ei til.
    Men me siter som me vil - falalalala.
    Ja me siter som me vil - falala.


Ref.  Men mor, å mor,eg lengtar heim te mor.
    Eg er stor, eg er stor.
    Men ikkje så stor, eg lengtar heim te mor.

Bridge Eit [G]einsamt trekkspill uti[D/F#] åkeren står.
    Med h[Em]ål i bel[D]gjen etter da[C]nsen her i går.
    På tr[G]appa sitt ein kar i d[D/F#]ressen til far.
    Og r[Em]inger til ei j[D]ente men det [C]er’kje noko å [G/H]hente der.
    Så eg g[Am]idder’kji å v[G]ente meir.
    Eg r[F]eiser heim, eg reiser heim til m[A]o-oo-[C]or.


Ref.  For eg lengtar heim te mor.
    Eg er stor, eg er stor.
    Men ikkje så stor, eg lengtar heim te.


Ref.  Mo-oo-or, eg lengtar heim te mor.
    Eg er stor, eg er stor.
    Men ikkje så stor, eg lengtar heim te mor.

Andre versjoner:

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
 • superoddvar
  Flott! Kan du grepene på Dagene også? Fra samme album...
 • Telecasterlover
  Veldig bra, men kan du ikke prøve å tabbe introen da?
Lagre i egne samlinger
Vurderinger