Harry Hoover

av Ukjent 24/02-2007
HARRY HOOVER
- Vaselina Bilopphøggers

   A
1. JE REISER RUNDT I OPPLAND I FRA NORD TIL SØR,

  MED STØVSUGAR'N I FRA FRA DØR TE' DØR.
   E
  OG JOBBER HARDT, HAR BRA BETALT.
  A
  ALLE MÅ HA STØVSUGER, DET ER KLART.


Ref: JE' HETER HARRY, HARRY HOOVER,
             E
   HARRY, HARRY HOOVER, HARRY, HARRY HOOVER.
   A
   ALLE MÅ HA STØVSUGER, DET ER KLART.

    D                  A
2. HAR AGENT FOR ET FIRMA SOM HAR LAGER PÅ GRAN,
    D                  E  E7
  DER FÅR JEG MYE VARER SOM JEG SELGER PÅ DA'N.
    A
  STØVSUGAR'N JE' SELGER DEN ER VELDIG BRA.

  MED MANGE FINE KNAPPER, SLIK SOM FOLK VIL HA
    E
  DEN ER SÅ FIN, FOLK BER MEG INN
  A
  DU FÅR TESTE DRAGSUGET, BERRE KJINN.


Ref: siste linje er siste linje i vers 2.

solo gitar

  A
3. DAMEN BLIR SÅ BLID NÅR JEG BANKER PÅ.

  MANGE FINE TELBUD VIL ALLE FÅ
    E
  HVIS JE' KJEM INN, MED MASKIN MIN,
  A
  DA GJER JEG DAMEN SERVICE SÅ DOM GÅR I SPINN.


Ref: med siste linje fra vers 3.

solo gitar


2x ref: siste linje
    ALLE MÅ HA STØVSUGER, DET ER KLART.

boogie(side A)
154
??
*********************************************
* Denne filen er forfatterens egen tolkning *
* av sangen, skrevet ned kun etter øret.  *
* Den er kun beregnet til privat bruk.   *
*********************************************

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger