Texas Jensen

av Ukjent 24/02-2007
T E X A S J E N S E N
- Jonas Fjeld

   em
1:	HØL I SKOA, HØL I VEIEN
                    a
	FISKEN PÅ BORDET ER BARE SKINN OG BEIN
          em       a       em
	BARE SKINN OG BEIN, SKINN OG BEIN, SKINN OG BEIN
       d
	ER DET NOEN SOM VEIT
         a        em
	HVOR DENNA REVOLUSJONEN TOK VEIEN?2:	GLISNE HUS, GLISNE TRÆR

	PLASSEN KALLES BARE NERRIDER

	NERRIDER, NERRIDER, NERRIDER

	HVIS DU SER EN REVOLUSJON

	SÅ FÅR DU SI TE'N HVOR DET ER

   a
St:	AXEL SITTER BLÅ OG MILD,
                     em
	MEN PLUTSELIG FARER HAN TIL,ET ØYEBLIKK
         d     a
	MEN DET VAR INGEN SOM KOM
              em    
	DET VAR BARE TIDA SOM GIKK


Solo.

3:	AXEL ER FULL, FLASKA ER TOM

	KARRER SEG TIL KØYS OG SEGNER OM

	OG SEGNER OM, OG SEGNER OM, OG SEGNER OM

	¤ OG DRØMMER OM EN REVOLUSJON

	SOM ALDRI KOM ¤ 3g


End: HAN DRØMMER, AXEL DRØMMER, NOE SOM ALDRI KOM
??*********************************************
* Denne filen er forfatterens egen tolkning *
* av sangen, skrevet ned kun etter øret.  *
* Den er kun beregnet til privat bruk.   *
*********************************************

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger