Skepparschottis

av jd4ever 29/07-2010
  A
Vi sett hen i løse frå ei lita lamp
                   E 
Å tankan dæm surre ronnjt ein vakker båt

Hu heite Gitana - deinn flyganes Gitan
              A
Sægle kor'a villj, de e itj måt koss'a fer åt

A
Driv runnjt i værdn 'kring

Tænk å jørrå ingenting
           E
Drømme ein drøm om å finn ei hæle strainn

Heis sæggel må vi jo, ror te å hållj i ro
              A
Men vind te jo båtn vårres te ei ainna strainn

Heill på å tjone - gnukke på å gnir
Bli itj nå pensjon før ein e færdi me å slit
Nei, vi hi kjøft sånn ei grom gammel skut
Håpe på at stormen itj bli hard å dreg åss ne

Når vi bli gammel å gråsprængt å tam
hi vi dainnsa schottis i så mang ei havn
Ingen fernuft, hi æ jort nå som e nøtti?
Vi håpe goe vænna minnes vårres glae navn

Driv runnjt i værdn 'kring
Tænk å jørrå ingen ting
Drømme ein drøm om å finnj ei hæle strainn
Heis sæggel må vi jo, ror te å hållj i ro
Men vind te jo båtn vårres - te i ainna strainn

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
 • Sarr96
  det e nok rætt ja
 • jd4ever
  Syns nu de hørdes ganske rætt ut :P
 • Sarr96
Lagre i egne samlinger
Vurderinger