1. Vers

    G
Så kom du hit messias på tynne ustø bein.

Hm
En stemmigsteig ropet på toppen heilt alein.

Pos[Am]øran bable om geniets store kraft i sin v[G]erden fylt av meningsløse taktfaste klapp.

og du s[Am]mile av det hele leke rot[C]te fange er beilli hå[Am]nflire av det hele,

      D
leke rottefange er, beile.


Ref:

[G] På tu[C]sernårs [D]vandrin[C]g. [G]Gjennom ør[C]ken over hav.[D][C]

[G] På tu[C]sernårs [D]vandrin[C]g. [G]Gjennom ør[C]ken over hav.


2. Vers


Alle svar dæm sei du gir dæm ligg der død i vind
Ingen hjerta røres hos de sanseløse sinn
Dæm sole i glansen, har ingen forstått
Hjertan dæm lukka, ja faktisk stengt for godt
Mens du smila a det hele, leke rottefanger, beile
Du håndflire av det hele, leke rottefanger, beile

Ref:

På tusernårs vandring. Gjennom ørken over hav.

På tusernårs vandring. Gjennom ørken over hav.


3. Vers

Du møte tomme blikk med dødens grin
Som du alltid har gjort
Du spytte mot dæm gang på gang: sjå helvetes port
Smerten i fra auschwitz og pogromen har du med
og man vinke vilt begeistra mens du slår blikket ned
Mens du smila a det hele, leke rottefanger, beile
Du håndflire av det hele, leke rottefanger, beile


Ref:

På tusernårs vandring. Gjennom ørken over hav.

På tusernårs vandring. Gjennom ørken over hav.

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger