E-76 - Tveiten (Georg Hagen)


      E    A        E       A
Ja, høtt fe reise te juneiten, når du trives best i Tveiten,
      E      H     A   H   E
ja, høtt fe reise i frå bygde, der du he vakse te. 
    E    A          E      A  
Høtt fe reise te Sverige, når me hev Uppigard og Bergji, 
    E      H      A   H    E
høtt fe reise te ein stad, som du ikkje kjenner te. 


     C#m       A       E        H    
Og om du ein gong fær den trongjen,ja sø bli det med den gongjen, 
    C#m      A    F#      H
og alli mei at du vi reise frå denna stad på jord. 
     E       A     E       A
Her æ me snofast heile tia, litt grønt på eine sia, 
    E        H       A   H   E
du hev ingjen gronn te reise, om du æ liten eller stor. Høtt fe reise i frå bygde, i frå arbeidet og trygde, 
høtt fe reise i frå jenta, som du hev fonne fram. 
Du trur det æ bæri vekk frå hera, kanskje fe det at du ikkje ser'a, 
eg trur det æ best du lete vera, det æ då ingjo skam. 


Ja, høtt fe reise ifrå bygde, ifrå arbeidet og trygde, 
høtt fe reise ut i verden, når du midt i verden bur. 
Her he me alt me treng te dagleg, mykji kvendi som æ lagleg, 
og her treng me ikkje leite etter storslegjen natur. 


Ja, i Vinje he me Vinjehus, øyresus og ørgelbrus, 
me hev alt me treng av luksus, me manglar ikkje det. 
Me he skisenter og fritidssenter, små og store bankrenter, 
me treng 'kji nøkø anna, nei me greier køn med det. 


Ja, høtt fe reise ifrå bygde, ifrå arbeidet og trygde, 
høtt fe reise ut verden, når du bur sø midte på. 
Me ligg mest sentralt på kartet, om du ikkje trur meg det æ sant det, 
Bergen, Oslo, Kristiansand, dei ligg sø avsis langt ifrå. 


Høtt fe reise i frå bygde, ifrå arbeidet og trygde, 
høtt fe reise ut i verden, når du midt i verden bur. 
Her he me alt me treng te dagleg, mykji kvendi som æ lagleg, 
og her treng me ikkje leite etter storslegen natur.

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
 • Gjest
  synes ikke det ble så bra med disse grepa
Lagre i egne samlinger
Vurderinger