Det kimer nå til julefest

av Machomannen 22/12-2010
Intro: Dm C G7 C

  C       G7 C
Det kimer nå til julefest,
  Dm G7 C    Am  G
det kimer for den høye gjest,
  G7    C  G7   C
som steg til lave hytter ned 
G/B Am   Dm   G/C G7 C
med nyttårsgaver, fryd og fred.


Å, kom bli med til Davids by
hvor engler synger under sky!
Å, la oss gå på marken ut 
hvor hyrder hører nytt fra Gud!


Hvor David gikk i unge år,
som salvet drott og voktet får,
der åpenbarer Herren nå 
hva David kun i ånden så.


Hva dunkelt fra hans harpe klang,
forklares nå i englesang.
Ved nattetid i hyrdelag 
forkynner engler Herrens dag.


I Betlehem er Kristus født,
som frelser oss fra synd og død.
Nå kom den store løvsalsfest, 
nå ble vår Herre hyttens gjest.


Så la oss gå med åpne sinn
som hyrdene til barnet inn,
med gledestårer takke Gud 
for miskunnhet og nådebud.


Kom, Jesus! Vær vår hyttes gjest!
Hold selv i oss din julefest!
Da skal med Davids-harpens klang 
deg takke høyt vår nyårs-sang.

Andre versjoner:

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
 • navi09
  Denne e beir enn den æ laga t
Lagre i egne samlinger
Vurderinger