Rockeslåtten

av kaste94 31/12-2010
Rockeslåtten (Nils Ole Lien/Crowell)

[D] [A] [E] [F#m] [D] [A] [E] [A]

[D]No har me reist i mange [A]hondre mil,
[E]og me vi spila økkøs [A]eigen stil,
[D]du skø få danse heilt til [A]morgongry,
me [E]ser vel at du æ litt [A]yr.

Ein liten fest fe deg i kveld gjer godt,
her fær du alt frå rock te feleslått,
sving ut i dansen og gjer glade hopp,
vis at humøret æ på topp.

Ver deg sjav og føl deg fri i kveld,
om du tek teksten eller gjer eit sprell,
E-76 vil bli med deg i kveld,
heimatt kjem du sikkert lell.

[F#m]Me vil spila [C#]mang ein låt, [F#m]både fe store [Hm]og fe smått,
så [A]kom, [E]sving deg ut i rockeslå[D]tt.

[A] [E] [F#m] [D] [A] [E] [A]

Du må kji tru at me he dårleg tid,
sjavt om me må heim te sjonetid,
sau og geit trur me har flexitid,
så berre kom te Haukeli,
sau og geit trur me har flexitid,
så berre kom te Haukeli.

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger