Ungkar og ledig

av olekas1 01/02-2011
A        D       E          A
Døran va åpen på folkets hus, å karan sto utanfor å spøtta snus
           D       E        A
Herre hadd'n virkelig venta på, å i boksa hadd`n ein ørliten stå
             D       E        A
Han hadd voks på høvve og lenger ned, å han va klar som bare det
        D         E          A
Han bynnt å gå bort mot festen, å borti grøfta der lå jammen mæ presten

A            D       E       A
Bart'n strauk'en mens'n åpna døra, han tok et pust å retta på fjøra.
A       D           E            A
Døran slængt'n opp med et smell, hanj gjekk bort te ei klynge stødig som et fjell.
A        D         E           A
Te vanli va hanj sjenert still, men med nånn innabors va'n ellevill.
A        D             E           A
Daman skjønt sæ itjnå på, shøl om hannjes sjekketriks va ganske rå.


Ref:
A    E    A   D             A
Hanj va ungkar å ledi, dem flæstan oppfattan som ganske snedi.
   E         A      D         A
Men i helgan lysna hanj opp, det va endelig fest , no hadd'n det topp.


solo


Hanj såg ned på klåkka, den hadd passert ett. Hanj tænkt på heimturn, mens’n tørka svett.
Fotlaus og gla tok’en føttern fatt, hanj tusla heim og va litt matt.
Hanj ønska kveldn itj va slut, men ingen av daman villa ha en slik stut.
Norske dama va nok itj det bæste, hanj tru nok at ei fra Thailand bli det næste.


Ref x2

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger