[Forsp] [A] [G] [D] [Hm] [G] [Asus4]
    | G | - | D | Hm | - | D |  A  | G | - | D | - |

1.   Å s[D]ei det med en g[A]enser, det e s[G]ikkert ganske spr[D]øtt.
    Men den h[G]add så mang utrolig fine f[A]arga.
    Og i st[G]edet for å host og hark, og pr[D]øv å sei no s[G]øtt.
    Så brukt æ l[D]ønna mi på fl[A]eire tusen m[G]aska.

Ref.  Kn[A]ytt i lag som oss to, no’n e f[G]ast og no’n e l[D]aus.
    Ja som [Hm]om dæm kunn vær [G]alle vårres[Asus4] da - g[A]a.
    Sv[G]arte raude kvite, og en sj[D]elden gang no’n bl[Hm]å.
    Men med en gr[D]unnfarge itj gr[A]å, men nesten r[G]osa.[D]


2.   Æ strauk på’n over arma, opp mot halsen mått æ lukt.
    Og det kjentes ut som når du nysst har bada.
    Æ sei det med en genser for ordan sitt så fast.
    Men blåfargen var mjuk og varm som natta.


Ref.  Knytt i lag som oss to...osv.


Solo  | D | A | G | D | G | - | A | - |
[G] [D] [G] [D] [A] [G]


Ref.  Knytt i lag som oss to...osv.


3.   Æ sei det med en genser, for den var så mjuk og god.
    Du kan sikkert bruk den uten noko under.
    Og at de gyllenraude maskan kledd' dæ, vesst æ itj før no.
    Ja kanskje e det her et bitte lite under.


Ref.  Knytt i lag som oss to...osv


[Etters] [A] [G] [D] [Hm] [G] [Asus4] [A]
[G] [D] [Hm] [D] [A] [G] [D]

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger