Anabole Ole

av Knitter 18/03-2011
[A] [H] [G#m] [C#m] [A] [H] [G#m] [C#m]
Intro  Anabole O--le, stor kropp og tett i ho--det.
    [A] Anab[H]ole[G#m] Ol-[C#m]-e, stor kr[A]opp og t[H]ett i hod[E]et.

[Rubato]   E       F#m    G#m       A
1.   Han står der foran speilet, og ælske det han sjer.
    Det sv[A]ulme og det gl[E]inse, i [F#7]muskla mer og mer og mer og mer og m[H]er og mer.
    En m[H]age stram og h[E]ard som jern, ja, det gl[A]inse som i st[H]ål.
    Han lar bl[H]ikket gli litt l[E]enger ned, m[A]ellom sine...(l[H]år.)

[Tempo] F#
Bridge Der e det nesten ingenting, nesten ingenting, nesten ingenting.
    Han[H] spise pilla og det e no som forsvinn.

[A] [H] [G#m] [C#m] [A] [H] [G#m] [C#m]
Ref.  Anabole O--le, stor kropp og tett i ho--det.
    [A] Anab[H]ole[G#m] Ol-[C#m]-e, stor kr[A]opp og[H] tett i hod[E]et.

[Rubato]  E      F#m     G#m      A
2.   Han løfte jern og pumpe, han svette og han slit.
    K[A]ostholdet e [E]avansert, ana[F#7]bolt og smugla h[H]it.
    Og sp[H]eil, speil på v[E]eggen der gir de sv[A]aran han vil h[H]a.
    Sv[H]ære greier, men l[E]enger opp e det sl[A]ettes ikke br[H]a.

[Tempo] F#
Bridge Der e det nesten ingenting, nesten ingenting.
    Han[H] spise pilla og det e no som forsvinn.


[A] [H] [G#m] [C#m] [A] [H] [G#m] [C#m]
Ref.  Anabole O--le, stor kropp og tett i ho--det.
    [A] Anab[H]ole[G#m] Ol-[C#m]-e, stor kr[A]opp og[H] tett i hod[E]et.


3.   Når v[E]erden går han [F#m]litt imot, lar´n k[G#m]jæresten få sv[A]i.
    Sl[A]ag og spark e v[E]anlig kost, hver k[F#7]veld fra ni te t[H]i.
    Og [H]etterpå så br[E]ygge'n sæ en st[A]eroid ekstr[H]akt.
    Og v[H]andre rundt omkr[E]ing i det som e igj[A]en av Adams dr[H]akt.


[A] [H] [G#m] [C#m] [A] [H] [G#m] [C#m]
Ref.  Anabole O--le, stor kropp og tett i ho--det.
    [A] Anab[H]ole[G#m] Ol-[C#m]-e, stor kr[A]opp og[H] tett i hod[E]et. [Rep. x 3]

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
 • thoresen
  Nydelig arbeid, tusen takk:-)
Lagre i egne samlinger
Vurderinger