Internasjonalen

av Vages 01/05-2011
Fransk tekst av Eugene Pottier
Melodi av Pierre Degeyter
Norsk tekst av Olav Kringen

D7  G          C  Am7
Opp, alle jordens bundne treller,
   D7         G  C G D7
opp, I som sulten knuget har.  
  G           C Am7
Nå drønner det av rettens velde
  D7          G
til siste kamp der gjøres klar.
    D   A7      D
Alt det gamle vi med jorden jevner,
  A7          D  A7
opp slaver nå til frihet frem.
  D   D7        G Em
Vi intet var , men alt nå evner
      D    A7    D  D7
til rydning for vårt samfunns hjem.

Ref:
G C Am7 Så samles vi på valen, D7 G D7 seiren vet vi at vi får G D7 Em B7 og Internasjona-len skal C A7 D D7 få sin folkevår! G C Am7 Så samles vi på valen, D7 G G7 seiren vet vi at vi får E7 Am C og Internasjona-len skal G D7 G få sin folkevår!
I høyden vi ei frelse venter hos guder eller fyrsters flokk. Nei, selv i samling vi den henter: i fellesskap vi vinner nok. Alt det stjålne tilbake vi krever, og for vår ånd et frihets vern! Vår egen hammer selv vi hever og slår, mens vi har varme jern. Ref:
Så samles vi på valen...
I mot oss statens lover bøyes, av skatter blir vi tynget ned. Og fri for plikt den rike føyes, mens ringhets rett ei kjenner sted. Lenge nok har vi ligget i støvet: vi stiller likhets krav mot rov. Mot alle retten skal bli øvet, slik vil vi ha vårt samfunns lov. Ref:
Så samles vi på valen...
De fyrster har oss slemt bedraget, – fred mellom oss foruten svik! Mot tyranni vi retter slaget, mot krigen selv vi fører krig! Kast geværet, la rekke brytes! Deres helter vi slett ikke er. Og mordbud ikke mer skal lydes på brødre vi ei skyter mer. Ref:
Så samles vi på valen...
Arbeider, bonde, våre hære de største er, som stevner frem! Vår arvedel skal jorden være, vi sammen bygge vil vårt hjem. Som av rovdyr vårt blod er blitt suget, men endelig slår vi dem ned. Og mørket, som så tungt oss knuget, gir plass for solens lys og fred. Ref:
Så samles vi på valen...

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger