Intro | C | D7/C | F | Fm7/C | C | - | - | - |


1.   Æ l[C]engta ofte utover te [Dm/C]Mjelle.
    Når [G/H]vinter'n kommer kr[G]ypan kald og kv[C]it.[G/H]
    Førr str[Am]anda ligg så s[Am/G]tilt oppunder f[D/F#]jellet.
    Og [G]anna folk tar sj[G7]elden turen d[C]it.
    Der k[C]an æ gå og drøm mæ bort a[Dm/C]leina.
    Om [G/H]tie som førr alltid e førrb[C]i.[G/H]
    Der k[Am]an æ finn mæ [Am/G]rare skjell og s[D/F#]teina.
    K[Fm]ver og en et støkke poes[C]i.


2.   Og s[C]anda e så mjuk og fin på [Dm/C]Mjelle.
    Som [G/H]balsam førr en b[G]ygutts såre b[C]ein[G/H].
    S[Am]elja lyse g[Am/G]rønn i ly av f[D/F#]jellet.
    Og l[G]ufta e s[G7]å velsigna r[C]ein.
    Der k[C]an æ ligg og mys mot Lofot[Dm/C]veggen.
    Som [G/H]heng lengst nord i havet lysebl[C]å.[G/H]
    Der l[Am]ar æ myggan [Am/G]sug sæ mætt på [D/F#]leggen.
    Du [Fm]må ha vært der førr å kunn førrst[C]å.


3.   Og sjøl når n[C]ordavinden slår sæ vrang på [Dm/C]Mjelle.
    Så g[G/H]jer det sjælefr[G]ed og helseb[C]ot.[G/H]
    Førr sm[Am]åbekkan som s[Am/G]tupe blindt fra f[D/F#]jellet.
    De l[G]anda alltid tr[G7]ygt ved fjellets f[C]ot.
    Og b[C]ølgan som bryt brått oppetter st[Dm/C]randa.
    De t[G/H]rekk sæ stilt tebake kver en g[C]ang[G/H].
    Ja, M[Am]jelle e førrs[Am/G]kjellig fra alt[D/F#] anna.
    Sjøl kr[Fm]åkeskrikan har en vennlig kl[C]ang.


Mel.sp.| C Em | Am | D7 |  G  | C Em | Am | D7/F# | G |
[C] [D7/C] [F/C] [Fm7/C]


4.   Hvis [C]alle hadde funne sæ et [Dm/C]Mjelle.
    Ei s[G/H]tille strand som f[G]ylte dem med fr[C]ed.[G/H]
    Der [Am]de kunn sett sæ[Am/G] ned i ly av f[D/F#]jellet.
    Og t[G]enk igjennom t[G7]ingan en gang t[C]e.
    Da h[C]adde kanskje verden vært en[Dm/C] anna.
    Og [G/H]sinte rop blitt overdøvd av s[C]ang[G/H].
    Førr b[Am]ølgan som bryt [Am/G]brått oppetter st[D/F#]randa.
    De tr[Fm]ekk sæ stilt tebake kver en g[C]ang.


[Avsl] [C] [D7/C] [C] [D7/C] [C] [D7/C] [C] [D7/C] [C]

Andre versjoner:

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
 • Ola Holm namsos (Gjest)
  Vakkert, vakkert !
 • Rahim (Gjest)
  it was greit
 • Pelle Politibil (Gjest)
  Heia Bodø/Glimt
Lagre i egne samlinger
Vurderinger