C G  Am   F        C     E        Am
Einar Førde, er ein uredeleg mann, han kallar deg for snyltar,
  F              G
men slikt det gjeng sletts ikkje ann.
  C    G   Am      F         C
Fe sjøl tek han betaling, fe ei vare du ikkje kan få,
  E      Am  F      C      G     C 
for du bur inne i ein dal, og kvar gong du slær fjernsynet på.Ref:

          C  G F      C G   F
Sø fær du berre inn ein kanal, men du betalar for to,
C G/H Am    F      G    
Einar Førde, æ neiggu ikkje god.
   C    G   F      C     G F
Kven andre i dette landet, kan gjera som NRK,
C   G/H   Am       F           G 
kalle deg for snyltar, æ det lov det dei prøvar seg på.Einar Førde er ein undeleg mann, ein bygdis som knotar nynorsk,
me kan ikkje stole på han.
Han seie at bur du litt avsides, og ikkje fær inn NRK 2,
må du kaupe deg ein parabol, men lisensen skø han ha no.Ref.Men me vil ikkje ha, ein tallerken på veggen vår,
me fær greie køn mæ havrekanalen, i år som i alle år.
Og sø lengje ikkje Einar, byggjer ut nettet sitt,
bør'n halde kjeft om snyltarar, men han vi' ikkje få ein dritt.Ref.

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger