(6/8)
Forsp. | A | - | F#m | - | D | - | E | - |

1.   Han h[A]adde fått spikka seg bågji, og st[D]elt seg te pili med fjør.
    So f[A]ann 'n ei geiteskinnsjakke, som låg [E]atteslengt baka ei dør.
    H[D]an og'n Buffalo Bill skulde fange
    Ein g[F#m]jeng med kvegtjuvepakk ifrå Vass.
    M[H]en når'n kom snikan rundt hjørna på låva.
    Då k[D]om det eit egg so 're kl[E]ass.

Ref.  Hj[A]ortefot sn[D]erra. No va'n vorte [A]ill.
    Gå r[E]undt are vegen, og ta 'rei du Buffalo B[A]ill.
    Hjortefot sn[D]eik seg på fjellgaupe-v[A]is.
    Og i eit b[D]yks låg 'n gjøymt baka st[E]ein, med eit trugande gl[A]is.

Mel.sp.| F#m | D | E | - |

2.   Og sn[A]art vart'n med i eit jaktlag, som j[D]akta på rein og på elg.
    Dei spr[A]ungo på åse om hausten, ja 'rei j[E]akta kor einaste helg.
    S[D]at der på post i ei li nea Jonsstøl'n.
    [F#m]Børsa ladd, og med kjikerten klar.
    L[H]osen gjikk, og der høyrde'n dei kommo.
    Det kr[D]asa i turrkvist og b[E]ar.

Ref.  Hj[A]ortefot sn[D]erra. No va'n vorte [A]ill.
    Gå r[E]undt are vegen, og ta 'rei du Buffalo B[A]ill.
    Hjortefot sn[D]eik seg på fjellgaupe-v[A]is.
    Og i eit b[D]yks låg 'n gjøymt baka st[E]ein, med eit trugande gl[A]is.

Solo  | D | F#m | E | A | D | F#m | E | - |

Bridge Dei h[D]adde manøver på h[E]eimevernsøving, og k[F#m]riga mot f[D]olk ifrå G[E]ol.
    Dei s[D]oto på utkikk, og s[E]ogo 'rei kommo, men t[F#m]roppen låg m[D]eir imot n[E]ord[F#].

Ref.  Hj[H]ortefot sn[E]erra. No va'n vorte [H]ill.
    Gå r[F#]undt are vegen, og ta 'rei du Buffalo B[H]ill.
    Hjortefot sn[E]eik seg på fjellgaupe-v[H]is.
    Og i eit b[E]yks låg 'n gjøymt baka st[F#]ein, med eit trugande gl[H]is.
+ + + Og i eit b[E]yks låg 'n gjøymt baka st[F#]ein, med eit trugande gl[H]is.

Slutts.| E | F# | H | -

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger