[C] [G] [D] [C] [G] [D]

Ej e [D]fødde her garde' he vokse opp med dyr
men [C]ditte her med data det e no eit [D]styr

ej kan nå både hesje hyppje og slå
men [C]data nei det forste'kje ej mej [D]på

nei e fors[Em]te'kje [C]nåke [G]data [Em]naboi' j[C]enge å p[G]rata
om i[Em]nternett å [C]dame å [D]seie [C]data e [G]fine [D]greie

ja naboi' han prata om internett og data
han lika å fortele om alt ej ikkje kan
han rolla litt på musa å trykkje på ein knapp
og då kom det fram eit kvinnfolk og kledatane datt

kvinnfolk he ej ikkje men ej trur at ej kan få
då fe' ej mus å rolle med og knapp å trykkje på
då kan naboi' sitte der med internettet sitt
og glane inni skjermen meda ej kan ha mej litt

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger