[F] [C] [G] [F] [C] [D] [G]

      G
Det va ein morgon ej våkna ta eit brøl
og ned med post[C]kasså der sto Lauris [G]sjøl
                  D
han hadde punktert gjødelspreisaren sin
  G
han svinga ned med sagja si
han va litt for [C]nær då han kjaure f[G]orbi
sånn at han traff ei [D]fjøl med spikar [G]i

Han [F]Lauri[C]s [D]va for[G]banna

han gjekk uto traktori
men skalla sej rett oppi speieli
so han fekk eit kutt oppi øyebrynå si
ej konne sjå no at Lauris va full
for han hadde punktert på begge hjul
så no kjaure han Lauris på felgja

han gjekk ned te nå dokter Mo
men han hadde låst sej inne på do
so han Lauris tenkte ka ska ej gjere no
so han spurde nå Øveland
kan du gjere så godt du kan
for du ser øyebrynå mi treng eit panneband

men no [F]ha'kje anj [C]Lauris det godt med sej s[G]jøl
han va [F]avholdsmann men [C]no [D]trenge han øl

men no va anj Lauris sein
so no måtte han kome sej heim
for det va siste frist for å få ut gjødseli
men i veia sto ein mann og skalv
som ein nyfødde kalv
anj Lauris han steig ut og sa flytt dej Bakkeknut!

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
 • Laurits (Gjest)
  Klasse sang!!!
 • Vedå (Gjest)
  Søk på Spotify
 • Gjest
  Denne låten har jeg ikke hørt om.
  Noen som vet?
Lagre i egne samlinger
Vurderinger