Kvar gong eg ser deg

av kaste94 17/07-2011
Kvar gong er ser deg (Georg Hagen)

D      G      D       G        D    
Kvør gong eg ser deg, sø tenner du eit ljos, tenner eit ljos, 
   A       D
inni meg som lyser upp.
Kvør gong eg ser deg, sø tenner du eit håp, tenner eit håp, inni meg som alli tek slutt.

Hm      G        D   A   D
Minnes fysste gongjen, då me treftes du og eg,
minnes fysste gongjen, då eg våga spørje deg.
Em   G       D   A   D
Skø me danse, skø me ta ein liten vals,
du svara ja, du la armen rondt min hals.

Refr.

SOLO

Åre dei hev gjengji, eg he alli sett deg mei, 
nei alli sett deg, eg he gjengji med ein lengt,
men ein dag sø kjem du, men det he kji nøkø sei,
du fann ein annan, det ha eg jamvel tenkt.

Refr.
Em     G        D
tenner eit håp, tenner eit håp

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger