Intro | D | C/D | G/D | D |
[D] [C/D] [G/D] [D]

1.   Nea H[D]ago, som ein [C/D]tomsekk, ligg'n P[G]er i doggvått gr[D]ass.
    Han har sm[D]åmatsøl på [C/D]jakkun, og i l[G]ummun ligg eit gl[D]as.
    For i [Asus4]gjår va're b[A]all i S[C]undreh[G]all. Pjall, pj[D]all.

2.   Uppå n[D]asa sit ei f[C/D]lugu, inni ø[G]yra spring ein m[D]aur.
    Han ser [D]ut som sjålve s[C/D]tyggen, unde r[G]yggen ligg ein st[D]aur.
    Fori [Asus4]gjår tømde'n kr[A]us, s[C]eksti og br[G]us.Et sn[D]us.

Bridge Uppi v[G]egji stå t[C]o sm[G]å g[D]uta. Styre h[G]alvredde n[C]ed p[G]å'n P[D]er.
    Den [Hm]eine kv[A]iska l[G]ågt: "Ska t[Em]ru om kar'n ha d[A]aua?"

3.   Men han P[D]er han æ 'kji [C/D]dau nei. Om ei st[G]und æ'n like g[D]od.
    Snart so r[D]angla'n upp te [C/D]Sundre, i to g[G]amle skakke sk[D]o.
    Han har [Asus4]skallebank-m[A]urr. Kj[C]aft som æ t[G]urr. Surr, s[D]urr.

Bridge Uppi v[G]egji stå t[C]o sm[G]å g[D]uta. Styre h[G]alvredde n[C]ed p[G]å'n P[D]er.
    Den [Hm]eine kv[A]iska l[G]ågt: "Ska t[Em]ru om kar'n ha d[A]aua?"
+ + + Men han P[D]er han æ 'kji [C/D]dau nei. Om ei st[G]und æ'n like g[D]od.


Solo/Avsl.
    | D | C/D | G/D | D | X 18

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger