A         D      A
Det e så mange ting i livet man skal ha tid te
  F#m    A          E
familie og venner ser aldri du e der
   D      A     F#m    D
man lever bare ei gang sånn e nå bare det
          A        E         A
når du ligger under torva e det for seint å gjørr noe med

D     E   A        F#m
stopp og tenk å holder du egentli på med
    D        A             E
brenner lyset fra begge ender med jobbing og statusjag
  D       A       F#m      D
ei tidsklemme i livet finns te alles store besvær
         A      E       A
og det e lett å forsømme alle dei som du har kjær

det viktigste for mange e å få ein karriære
og kjøpe alt man trenger og ennå mer
men penger e'kkje allt hvis du løfter blikket og ser
det finns andre ting i livet som veier mye mye mer

det fineste med livet e få det i gave 
og skape et nytt med den kjæreste du har
men åssen verden vokser dei opp te
den som lever den får se
ta dæ tid te dei du elsker mens du ennå har dei med

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger