Jimmy Embrik

av Knitter 02/09-2011
[Forsp] [D] [G] [D] [A] [D]

1.   På Kv[D]elprud Kafe, va'ræ [G]alle samla seg.
    Rundt'n J[D]immy Embrik Satakr[A]oken.
    Han va t[D]unn åsso va'n bleik, hadde br[G]ylkrem-forma sleik.
    Gjikk med n[D]appaskinns[Hm]vest, og sleng i br[A]ok[D]en.


Mel.sp.| D | G | D | A D |

2.   Visst h[D]adde'n væl bil, drakk to l[G]iter på ei mil.
    Dei stod t[D]ett som sild rundt Amrik[A]aner'n.
    T[D]aket tok'n tå, alle j[G]entu soto på.
    Der som'n sp[D]ann seg fr[Hm]am, der vart det l[A]ev[D]en.

Ref.  Han va l[G]ang som ein h[D]esjastaur, og s[A]ubba med hælo når'n gj[D]ikk.
    Alle kj[G]æringadn s[D]yns'n ligna f[A]ar sin på ein prikk.
    Han sp[G]elte gittar i l[D]uften, va 'kji v[A]etug på ein fl[Hm]ekk.
    Å[G] so v[D]a'n so forb[A]annare fr[D]ekk.


Solo  | D | G | D | A | D | G | D Hm | A D |

3.   Sp[D]anderte og ga. "Berre s[G]egg ko'ru vil ha."
    Han gjikk og spr[D]ada rundt med kul i br[A]oken.
    Tok d[D]et som va å ta, alle j[G]entu svara ja.
    Dæ va'n J[D]immy [Hm]Embrik Satakr[A]ok[D]en.

Ref.  Han va l[G]ang som ein h[D]esjastaur, og s[A]ubba med hælo når'n gj[D]ikk.
    Alle kj[G]æringadn s[D]yns'n ligna f[A]ar sin på ein prikk.
    Han sp[G]elte gittar i l[D]uften, va 'kji v[A]etug på ein fl[Hm]ekk.
    Å[G] so v[D]a'n so forb[A]annare fr[D]ekk.

Ref.  Han va l[G]ang som ein h[D]esjastaur, og s[A]ubba med hælo når'n gj[D]ikk.
    Alle kj[G]æringadn s[D]yns'n ligna f[A]ar sin på ein prikk.
    Han sp[G]elte gittar i l[D]uften, va 'kji v[A]etug på ein fl[Hm]ekk.
    Å[G] so v[D]a'n so forb[A]annare fr[Hm]ekk.
    Å[G] so v[D]a'n so forb[A]annare fr[D]ekk.


Slutts.|(D)| G | D | A | D | G | D Hm | A D |

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger