D G

   G  
Det e sommar og sol det e festivaltid
   C            G
ej he vaska vogn ej he vaska bil

det e counrtymusikk og cowboyhatt
C              G
festing og styr te longt på natt
  D   
humøret e på topp magji e'kje god
 C               D
det e'kje bra for vogna he'kje do

    C               G
festivaldo ej site ringja og trykkje no
    C    D                 
festivaldo det bankar på døra det e nåken som vil inn
            G
kmmare e stive so ein stokk

på scena stende der ein cowboymann
han spelar Hank Williams det beste han kan
folkje dei dansar og kosar sej
ej e folle med loft så det tår ikkje ej
humøret e på topp magji e'kje god
det e'kje bra for vogna he'kje do

    C
ja ej sat her i fjor og ej sit her i år
    D         C   D
ej site heilt sikkert her neste år

på ein festivaldo ej site ringja og drikkje no
festivaldo det bankar på døra det e nåken som vil inn
endeleg so sa det plopp

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
 • Olav Andreas Berg (Gjest)
  beste song ever
Lagre i egne samlinger
Vurderinger