Det va det e sa

av kaste94 26/09-2011
H A E 

    E           H
Meiner mye rart om mange rare ting
              E
politikerene prater mest i ring
              A
når debatten eigong roer sæ ner
     E      H        E
har begge rett ja dei trur i jallefall det

       A                    E
det va det e sa fekk du se at e fekk rett ein vakker da
      A                    E
det gjør mæ glad sjøl om tida den har kansje reist i fra
   H           E
diskusjon som ingen ende vil ta

å gi sæ e for noen ikkje lett
ofte så blir det litt for hett
ingen meiner eller ser på ting likt
då bli det ufred å kansje krig på sikt

neste gang diskusjonen holder på
tenk etter om det du seier nå
hvis det ein meiner kan såre ein å sparke bak
så heller ti å vær sikker i din sak

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger