Innflutt Hallingdøl

av Knitter 10/10-2011
Forsp. | G | - | - | - | G | - | - | -

      G
1.   Han æ ein influtt Hallingdøl. Som kom hit rækan på ei fjøl.
      C                       G
    Ha vore her ei tid, seru, tru'n ha tenkt seg te å bi?
       D                       G
    Slike kunn me 'kji ha, veit du. Kan 'kji vera slik'n va.

      G
2.   Han må no lære vår dialekt. Ein bunad vore no kjekt.
          C                       G
    Kan 'kji spjåke rundt i drivkvit dress, og vera ingenting tess.
       D                        G | - |
    Slike kunn me 'kji ha, veit du. Kan 'kji vera slik 'n va.


MEL.sp.| G | - | - | - | C | - | G | - | D | - | G | - |

        C         G     F     C     G
Ref.  Han må lære den innfødte stilen. Og subbe litegrand når'n går.
         C             G
    So må'n svara: "Me få sjå." på 're messte.
     Bb      C            D | - |
    Frøse elg og rein so'n kan ha te neste år.

      G
3.   Og hvis'n vil ha fisk som æ rå. So ha me rakafisken då.
        C                       G
    Men han kan 'kji eta sushi her, kæm fanken meina'n at'n æ?
       D                        G | - |
    Slike kunn me 'kji ha, veit du. Kan 'kji vera slik 'n va.


Avsl. | G | - | - | - | C | - | G | - |

       D                        G | -
    Slike kunn me 'kji ha, veit du. Kan 'kji vera slik 'n va.
       D                        G | -
    Slike kunn me 'kji ha, veit du. Kan 'kji vera slik 'n va.
       D                        G | - | - | - | -
    Slike kunn me 'kji ha, veit du. Kan 'kji vera slik 'n va.

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger