The Deilig News Blues

av Knitter 13/10-2011
[Forsp] [E7]

Ref.  It's a d[E7]ark and stormfull n[A7]ight, and the sol has gone d[E7]own.
    It's a d[A7]ark and stormfull night, and the sol has gone d[E7]own.
    The s[H7]ol has gone down, it's d[A7]ark and stormfull n[E7]ight.

1.   I th[E7]ink it egentlig was a v[E7]ery good day.
    It c[E7]ould have been verre, th[E7]at must I say.[F7]
    L[E7]ife can make me crazy when I g[E7]et a smell.
    But [E7]akkurat today I feel it goes like hell.
    It's d[A7]eilig, it's d[E7]eilig.
    Let's f[H7]eir it, w[A7]ith the deilig news bl[E7]ues.

Ref.  It's a d[E7]ark and stormfull n[A7]ight, and the sol has gone d[E7]own.
    It's a d[A7]ark and stormfull night, and the sol has gone d[E7]own.
    The s[H7]ol has gone down, it's d[A7]ark and stormfull n[E7]ight.


Solo  | E7 | E7 | E7 | E7 F7 | E7 | E7 | E7 | - |
[A7] [E7] [H7] [A7] [E7]

2.   F[E7]irst on the day it så a l[E7]ittle shit out.
    Wh[E7]at skull we do, I was a l[E7]ittle in doubt.[F7]
    [E7]I was thinking so my h[E7]air got grey.
    But n[E7]ow I think we are good in way.
    It's d[A7]eilig, it's d[E7]eilig.
    Let's f[H7]eir it, w[A7]ith the deilig news bl[E7]ues.

Ref.  It's a d[E7]ark and stormfull n[A7]ight, and the sol has gone d[E7]own.
    It's a d[A7]ark and stormfull night, and the sol has gone d[E7]own.
    The s[H7]ol has gone down, it's d[A7]ark and stormfull n[E7]ight.
+ + + The s[H7]ol has gone down, it's d[A7]ark and stormfull n[E7]ight.
    The s[H7]ol has gone down, it's d[A7]ark and stormfull n[E7]ight.[F7-E7]

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
 • Alex (Gjest)
  Høres veldig bra ut. Artig å spille etter. Tusen takk
Lagre i egne samlinger
Vurderinger