Spikk A Bitte Little

av Knitter 13/10-2011
Forsp. - - - G | C - Dsus4 D | Gsus4 G |

1.   The day[G] when [C/G]I was born[G], m[G]y father sai[C/G]d: "Hei du!"[G]
    [G]It was a M[Em]onday m[D]orn, on the s[C]ofa [Dsus4-D]in the stu[G].
    H[G]e took me[C/G] in my ør[G], sa[G]id: "I k[C/G]now akkurat.[G]"
    "Wh[G]at the boy[Em] shall gjør[D], the l[C]ittl[Dsus4-D]e kamerat.[G]"

Ref.  Cause he shall:
    Sp[C]ikk a bitte little little litt, sp[G]ikk a bitte little little litt.
    Sp[D]ikk a bitte little little litt, just bit by b[G]it, litt after litt.

    Cause he can:
    Sp[C]ikk a bitte little little litt, sp[G]ikk a bitte little little litt.
    Sp[D]ikk a bitte little little litt, just bit by b[G-C/G-G]it.

2.   Outs[G]ide my [C/G]barndomshjem[G] you n[G]oticed[C/G] all the fj[G]ølen.
    And [G]everyon[Em]e of them[D] was sp[C]ikka[Dsus4-D] te of sjøl[G]en.
    Yes,[G] when I wa[C/G]s a little[G], a bitte[G] littl[C/G]e en[G]
    My f[G]ather spakk[Em] a fiddle,[D] be[C]st a[Dsus4-D]mong all [Gsus4]men.[G]


Ref.  Cause he could:
    Sp[C]ikk a bitte little little litt, sp[G]ikk a bitte little little litt.
    Sp[D]ikk a bitte little little litt, just bit by b[G]it, litt after litt.

    Cause he could:
    Sp[C]ikk a bitte little little litt, sp[G]ikk a bitte little little litt.
    Sp[D]ikk a bitte little little litt, just bit by b[G-C/G-G]it.

3.   And [G]out there i[C/G]n the kjøkken[G], my m[G]other ska[C/G]r some bread.[G]
    A h[G]umble brea[Em]d was lykken[D], a[C]nd this is [Dsus4-D]what she said:[G]
    "M[G]y son you must [C/G]låv me, n[G]ot to end up
    in a grillb[G]ar in the middle[C/G] of nowhere cooking pomfr[G]itter."
    "Cause b[G]est of [Em]all to b[D]e, it [C]is t[Dsus4-D]o be a s[Gsus4]pikker[G]."


Ref.  It is to:
    Sp[C]ikk a bitte little little litt, sp[G]ikk a bitte little little litt.
    Sp[D]ikk a bitte little little litt, just bit by b[G]it, litt after litt.

    It is to:
    Sp[C]ikk a bitte little little litt, sp[G]ikk a bitte little little litt.
    Sp[D]ikk a bitte little little litt, just bit by b[G]it.


Ref.  It is to:
    Sp[C]ikk a bitte little little litt, sp[G]ikk a bitte little little litt.
    Sp[D]ikk a bitte little little litt, just bit by b[G]it, litt after litt.

    It is to:
    Sp[C]ikk a bitte little little litt, sp[G]ikk a bitte little little litt.
    Sp[D]ikk a bitte little little litt, just bit by b[G]it.

Avsl. Sp[D]ikk a bitte l[G]ittle. (Sp[D]ikk a bitte l[G]ittle.)
    Sp[D]ikk a bitte l[G]ittle. (Sp[D]ikk a bitte l[G]ittle.)
    Sp[D]ikk a bitte l[G]ittle. (Th[D]at's about a t[G]iddle.)
    Sp[D]ikk a bitte l[G]ittle. (D[D]et var det kap[G]it'l.)
[C] [G]
    Spikk a-a-a bitte-e-e littl-l-le.

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
 • ukulele jenta (Gjest)
  haha den er så morsom, kan den utenatt
 • Jan Erik Svela (Gjest)
  hahahaha denna sangen går enn aldri lei av
 • anonym (Gjest)
  drit bra
 • gitar gutten (Gjest)
  da her va en rå bra sang
Lagre i egne samlinger
Vurderinger