Konnølfest

av kaste94 14/10-2011
H              A       E
Ein mann kom på traktor med slips og ruta vest
H               A     H
andre som kom longveinfrå kom ridande på hest

    A        E
det va konnølfest frami dala eingong
 H         E
bøndine tralla og foglane song
 A        E    A
firehondreliter laga dei te
E         H     E
skarjo han sa det jenge nok med

H          E
folk kom frå alle kanta 
    A    E    H
det va finfolk bønde og fanta
               E
ein mann sporde he du sett nå ola
        A   E   H  E
ja han ligg å søve i graset uti sola

ein mann han gjekk berre rondt å banna
han vart lagde i handbak ta granna
det gjekk nå ikkje lengje før han somna
han låg heilt innåt katti att med ovna

endå går det i ett ord om festi
om han som miste tennene og han som selde hesten
der var nå monge type må ej seie
det va ikkje trygt å vere budeie

historiå ej fortele det e fakta
om ei tid dei bryggja konnøl her og bøndine ha makta
det e'kje lenger sånn det e det beste
sjøl om folkje her e flinke til å feste

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger