Herre lær du meg å vandre

av kaste94 11/11-2011
   F             Bb      F
Herre lær du meg å vandre her i dine fotspor frem
                 G       C
nærmere hver dag du leder meg til fredens trygge hjem
    F            Bb       F
lær meg alltid stille være lytte glad til åndens røst
                   C     F
og tolmodig korset bære til jeg hjemme står forløst

   Bb       F
kjære frelser før oss fremad
            C
inn til himlens kyst vi ser
   F        Bb
jubelsangen der skal lyde
    F   C   F
fra de frelste over der

takk min frelser at du tok meg
opp fra syndens ville vei
takk at du i nåde dro meg
bort fra verden inn til deg
takk at jeg som bort deg støtte
da jeg var en syndens trell
dog fikk nåde da jeg søkte
deg som frelser for min sjel

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
 • Hanna Fredly (Gjest)
  Fint å være på Sverige tur å kan synge denne
 • Aslaug Gudrun Aase (Gjest)
  Min far sang denne ofte Fin tekst
Lagre i egne samlinger
Vurderinger