Pøbben (Edvin Loftsgarden)

A
Kjem inn på Pøbben, der æ sirkuset i gang,
stuvende fullt, og køen den æ lang.
Me gjeng upp på scena å lagar køn te,
stemmer gitaren å sø skø det skje.
C
Discojokkien skruvar ned discomølet sitt,
 H           E
å discoløven sender køn rasande blikk,
  C       D   
me drit vel i om jålune stikk, 
    F         G      A
fe dei fleste vi høyre på skikkeleg musikk.

Sø slær me ein akkord men den strengen va visst sur,
men det gjer ingenting me heve fleire på lur.
Så når tonane leikar i eit voldsomt driv,
kjem cowboyane fram å så bli det liv.
Burti ein krok sat ein gamling å søv,
no hell’n seg fe øyro å spør om det æ løv.
Å spila sø høgt at høyrselen blir skadd,
då fær’n te svar, kom å dans din gamle tusseladd.

Refr:
  D
No dansar dei villt som krætur på ein voll,
 G         C
stangar å ber seg å fer snart i koll.
D      
Ola og Per og Kari og Knut, 
 G           C     A
å Knut æ no mest som ein mannevond stut.

Frå scenen så ser me det meste som skjer,
no ser me Knut som smokkar te Per.
Å det va ikkje rart fe Per va litt for grov,
han klemde pattane te Kari då han følte eit behov.
No blør’n litt i tanngar’n når han vaknar upp,
tenk å miste ei tånn fe å taka på ein pupp,
så bli Knut kasta ut mens Kari trøystar Per,
det ser ut som ho he fonni seg ein ny kavaler.

Refr:
No dansar dei villt o s v-------------------------------------------------------
Ola og Per og Kari og Knut, å Knut æ endå vondare fe han måtte ut,
no dansar dei villt som krætur på ein voll,
stangar og ber seg å fer snart i koll,
Ola og Per og Kari og Knut, å Knut æ endå vondare fe han måtte ut.

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger