Dar kjem dampen

av kaste94 23/01-2012
  Gm         D7      Gm
Ve Brygjå i Bergen dar ligg dar ein båt
  Cm           Gm
so blånkpust å fin at han lyse,
      Cm   Gm
me sjikkele maste å pipa me låt,
       D7    Gm
å månge slags vara han hyse.

  Gm        Cm  Gm
for dar kjem dampen, gamle dampen,
           D7
tak på deg treskona å spring.
Gm        Cm  Gm
Dar kjem dampen, gamle dampen,
D7           Gm
dinge-linge-linge-linge-ling.

I rubme ligg mjølsekkjena i høge lag
å kassa me ablesine.
På dekkje e dar fullt utå adle slag:
mjelkespadn å røyre å tine.

So rinje kapteidn å skutå legg frå,
no vinka dei adle dei kjende.
Å alltid kom Oster seg trufast utpå,
å alltid han kom seg attende.

Han fer idnijønå me damp å me køl,
nett snøgt ikkje fram han fere.
Men leie veit han å finn kvart eit høl
dit gøtt ifrå bydn han vil bere.

E7
  Am         E7    Am
Ja no hev han segla i femtifem år,
   Dm         Am
bidna by å land saman han konne.
     Dm  Am
Å når so ikkje lenger går,
       E7    Am
då gret både bymann å bonde.

  Am        Dm  Am
for dar jekk dampen, gamle dampen,
           E7
far or triskona, far stillt!
Am        Dm  Am
Dar jekk dampen, gamle dampen!
       E7   Am
Å, detta var sørjele illt!

Andre versjoner:

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger