Nysalta Uer

av andorn 30/01-2012
[F]Et kilo fesk, e[G]t hau tell kvær
[C]Mandelpoteta må [F]det vær
[G]t Gulrøtter, flatbrød og ma[C]sse smør
En k[G]okk får et kick hvis han ka[C]n og tør
L[Am]a hverdag bli tell fe[F]sk
[F]D' e mektig mat som hold dæ f[G]resk


Du ska få n[C]ysalta [F]uer
[C]Når dagen e gr[F]å
E nysalta uer det be[G]ste du kan [C]få


[F]Fesk tatt på snik, i[G]kke på garn
D[C]et vet den som e uer[F]erfaren
T[G]o døgn i lake så e[C] han din
S[G]ølvblank og rødkvit og f[C]eit og fin
L[Am]a fesken trekk ei s[F]tund
[F]Og lev med mæ fra hand tell [G]munn


Du ska få [C]nysalta u[F]er
[C]Når dagen e g[F]rå
E nysalta uer det be[G]ste du kan f[C]å

REF X2

[G]Før va saken b[D]iff og fort[G]jus[D]ande[G] mø
[D]men så ble k[A]ua s[D]prø
og [C]fesken i h[D]avet ja fes[G]ken i hav[D]et han [G]e vå[D]rres b[G]rød


[F]Ta dæ et hau, d[G]el det i to
[C]Suge du auarshau [F]e du go
[G]Vin kan vær deilig og [C]øl går an
Men tell [G]nysalta uer e det b[C]est med vann
D[Am]et e et salig gri[F]seri
Av skinn og brusk og bein når festen [G]e forbi


Du ska få [C]nysalta ue[F]r
[C]når dagen e g[F]rå
E nysalta uer det b[G]este du kan [C]få


[G]Før va saken b[D]iff og fort[G]jus[D]ande[G] mø
[D]men så ble k[A]ua s[D]prø
og [C]fesken i h[D]avet ja fes[G]ken i hav[D]et han [G]e vå[D]rres b[G]rød

Du ska få n[C]ysalta ue[F]r
[C]Når dagen e g[F]rå
E nysalta uer det b[G]este du kan f[C]å

REF X2

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger