Impuls-Bandet - Hellig Ånd


E		A	
Fylt av fred og kjærlighet
E		A
 Din Ånd er god
E		A
 Fylt av trøst og varsomhet
E		A
 Din Ånd er god


F#m 	A
Du har gitt meg liv
 	E 	H
 En tro som følger meg
F#m 		A	D
 Du har gitt meg håp i deg
F#m 	A	E	H
 Hellig Ånd takk for at du kom
F#m 	A	E	H
 Takk at du viser vei for meg
F#m 	A	E	H
 Hellig Ånd du blåser liv i meg
F#m	A	E
 Ett liv, ett håp, i deg

E	A
Du gjenføder, fornyer meg
E	A
 Din Ånd er god
E	A
 Gir meg kraft og leder meg
E	A
 Din Ånd er god

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger