Bak stjerners myriader

av Mhmm 06/11-2012
Vers 1:
[D]Bak stjerners myriader jeg en h[G]erlig bolig h[D]ar
Som jesus kristus nu bereder m[A]eg.
Og n[D]år den så er ferdig jeg med gl[G]ede den i[D]nntar.
Ved tanken nu mitt h[A]jerte fryder s[D]eg.


Kor:
Tenk s[A]nart så er jeg der bak him[D]lens stjernehær
I h[G]jemmet som til e[E]vig tid be[A]står.
Jeg [D]i de skjønne saler i den hv[G]ite drakten går.
Hvor skjønt å være d[A]er hvor Jesus [D]er!


Vers 2:
[D]Der kreves ingen leie - nei der bor jeg f[G]ritt og g[D]odt,
Min kjære frelser har jo alt be[A]talt!
Ei n[D]oe mørke råder der i d[G]ette himmelsl[D]ott,
Guds hærlighet skal l[A]yse over a[D]lt.


Vers 3:
[D]Jeg frykter ingen sykdom, der den in[G]gen adgang f[D]år -
Ei heller noen synd og død får komme i[A]nn.
Når j[D]eg av nåde engang for min Fr[G]elsers åsyn st[D]år,
Er siste tåre tø[A]rret av mitt k[D]inn.

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
  • E. BRUUN (Gjest)
    En nydelig sang. Både tekst og melodi er god å synge.
Lagre i egne samlinger
Vurderinger